Concurs

Esteu aquí

11é CONCURS DE TARGETES NADALENQUES “PREMIS JESÚS MEDRANO”


Descarrega les bases en PDF i consulta la guia de participació. Envia'ns la teua postal des d'aquest formulari.

S’estableixen les següents categories:

 • Infantil A (3 anys)
 • Infantil B (4 a 5 anys)
 • Infantil Diversitat Funcional (3 a 6 anys)
 • 1r i 2n de Primària
 • 3r i 4t de Primària
 • 5è i 6è de Primària
 • Primària Diversitat Funcional
 • Secundària
 • Secundària Diversitat Funcional
 • T.V.A.
 • Programes Formatius de Qualificació Básica
 • Categoría General (Resta de persones sense límit d'edat):
  • Categoria General
  • Categoria General Diversitat Funcional

L’Associació, a proposta del jurat, concedirà tants premis, accèssits i diplomes com considere adequats segons la qualitat de les obres presentades. Els premis podran consistir en lots i vals bescanviables per material en la Llibreria Argot.

El tema i la tècnica seran lliures, sempre que s’ajusten al caràcter i missatge nadalenc propi d’estes dates. Es valorarà com a mèrit a tenir en compte que puga reproduir-se en impremta sense dificultat.

El format serà el d'A5 (14,8 x 21 cm) quartilla.

Els treballs hauran de ser presentats fins al dia 11 de desem- bre de 2020 inclòs, pels següents mitjans:

 • En la seu de l’associa- ció, carrer de l’Ensenyament núm. 9 de Castelló (12001), en horari de 17 a 19h.
 • Mitjançant correu postal a l’adreça anteriorment indicada.
 • Per via telemàtica, a través del formulari habilitat en la nostra web.

Cada targeta es presentarà amb un títol escrit a la part posterior, la paraula Escolar, General o Educació Especial i la categoria a la qual es presenta, acompanyada d’un sobre tancat on es faça constar, a l’exterior, el mateix títol i categoria i, a l’interior, les dades de l’autor/a: nom i cognoms, edat, adreça, telèfon de contacte i col·legi al qual pertany.

L’Associació triarà el jurat que estarà compost per artistes, representants de les entitats patrocinadores i de la família Medrano-Badenes. La decisió del jurat serà inapel·lable i podrà descartar algun treball si es considera com inadequat.

Amb la intenció de contribuir a millorar la qualitat de les biblioteques escolars i al foment de la lectura, l’organització atorgarà als col·legis que hagen obtingut un major nombre de targetes seleccionades, un premi especial que consistirà en vals bescanviables per llibres infantils i juvenils a la Llibreria Argot de Castelló.

L’acte del lliurament de premis, així com l’exposició de les obres seleccionades, es realitzaran el gener de 2021, i estaran condicionades per la situació sociosanitària per la Covid-19. Les dates i llocs es publicaran en la web i en les RRSS del concurs.

El jurat podrà, si ho estima convenient i d ́acord amb les targetes presentades i guardonades amb algun premi, considerar la conveniència que una d’aquestes puga convertir- se en la “Targeta de Nadal” de l’any vinent (Nadal 2021) editada per la mateixa Associació.

La participació en el concurs suposarà la cessió, a favor de l’Associació, de tots els drets d’autor corresponents als treballs presentats al mateix. 

 

Col·laboradors: