Concurs

Esteu aquí

10é CONCURS DE TARGETES NADALENQUES “PREMIS JESÚS MEDRANO”~Descarrega les bases en PDF des d'ací.

S’estableixen les següents categories:

 • Escolar Infantil A (3 anys)
 • Escolar Infantil B (4 a 6 anys)
 • Escolar 1r i 2n de Primària
 • Escolar 3r i 4t de Primària            
 • Escolar 5è i 6è de Primària
 • Escolar Secundària
 • Escolar alumnes amb necessitats educatives especials (Alumnes matriculats en col·legis d’educació especial, Aules CYL, ...)
  • Infantil (3 a 6 anys)
  • Primària (6 a 12 anys)
  • Secundària
  • T.V.A.
  • Programes formatius de qualificació básica
 • General (Resta de persones sense límit d'edat)

L’Associació, a proposta del jurat, concedirà tants premis, accèssits i diplomes com considere adequats segons la qualitat de les obres presentades. Els premis podran consistir en lots i vals bescanviables per material en la Llibreria Argot.

El tema i la tècnica seran lliures, sempre que s’ajusten al caràcter i missatge nadalenc propi d’estes dates. Es valorarà com a mèrit a tenir en compte que puga reproduir-se en impremta sense dificultat.

El format serà el d'A5 (14,8 x 21 cm) quartilla.

Els treballs hauran de ser presentats en la seu de l’Associació, carrer de l ́Ensenyament núm. 9, de Castelló (12001), en horari de 17 a 19 h, o per correu, fins a les 20 h del dia 11 de desembre de 2019.

Cada targeta es presentarà amb un títol escrit a la part posterior, la paraula Escolar, General o Educació Especial i la categoria a la qual es presenta, acompanyada d’un sobre tancat on es faça constar, a l’exterior, el mateix títol i categoria i, a l’interior, les dades de l’autor/a: nom i cognoms, edat, adreça, telèfon de contacte i col·legi al qual pertany.

L’Associació triarà el jurat que estarà compost per artistes, representants de les entitats patrocinadores i de la família Medrano-Badenes. La decisió del jurat serà inapel·lable i podrà descartar algun treball si es considera com inadequat.

Amb la intenció de contribuir a millorar la qualitat de les biblioteques escolars i al foment de la lectura, l’organització atorgarà als col·legis que hagen obtingut un major nombre de targetes seleccionades, un premi especial que consistirà en vals bescanviables per llibres infantils i juvenils a la Llibreria Argot de Castelló.

El lliurament de premis es realitzarà el dia 3 de gener de 2019, a les 18 hores, al Saló d’Actes de l’Excma. Diputació Provincial (Plaça de les Aules, núm. 7 Castelló). Les obres seleccionades seran exposades els dies 2 al 9 de gener, al Museu d’Etnologia (carrer Cavallers núm. 25 de Castelló).

El jurat podrà, si ho estima convenient i d ́acord amb les targetes presentades i guardonades amb algun premi, considerar la conveniència que una d’aquestes puga convertir- se en la “Targeta de Nadal” de l’any vinent (Nadal 2019) editada per la mateixa Associació.

La participació en el concurs suposarà la cessió, a favor de l’Associació, de tots els drets d’autor corresponents als treballs presentats al mateix. 

Col·laboradors: